برنامه نویسی

گاهی نرم افزارهای آماده در بازار پاسخگوی نیاز کارفرمایان متناسب با شغل خود نیستند و کارفرما نیاز دارد با نرم افزاری خاص براساس گردش کار خود کار کند.
متاسفانه درحال حاضر این کارفرمایان هستند که خود را با نرم افزارهای آماده سازگار می کنند و سیستم کاری خود را بر طبق ماژول های نرم افزار تطبیق می دهند که در  دراز مدت به مشکل برخواهند خورد و همچنین قابلیت وصل شدن به نرم افزار های دیگر مورد استفاده خود را ندارند. برای همین منظور گاهی نیاز است که نرم افزار براساس الگوریتم کارفرما از پایه برنامه نویسی شود.
شرکت برنامه نویسی فرا دیجیتال مارکتینگ طراحی انجام خواهد داد تا برنامه ای تولید کند تا پاسخ گوی تمام نیاز های شما باشد.
اپلیکیشن موبایل، BPMS, CRM, CMS، نرم افزار های ویندوزی، ربات و اسکریپت، توسعه و بهینه سازی و…..